Projekta attīstības vēsture

SnapShot(31).jpg

2004.gads

 • 2004.gada Veselības aprūpes aprīkojuma pētniecības institūta SOTERA eksperti izstrādāja diskusijas dokumentu „Septiņu slimnīcu novērtējums Rīgas pilsētā”. Veikto pētījumu mērķis bija izvērtēt esošo slimnīcu ēku tehnisko stāvokli un to izmantojamību nākotnē, zemes izmantošanu, transporta stāvokli un loģistiku. Somu ekspertu viedoklis par Stradiņa slimnīcu 2004.gadā bija šāds: Slimnīcas ēkas ir ļoti sliktā vai vidēji sliktā tehniskā stāvoklī ar vidējo atzīmi 1,89 (5 atzīmju skalā).

2006.gads

 • 2006.gada 27.-30.aprīlī tika organizēts starptautiskais plenērs “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas nākotnes attīstības vīzijas”, kurā piedalījās vairākas starptautiskas arhitektu grupas ar lielu pieredzi modernu slimnīcu plānošanā.

2007.gads

 • Izstrādāta slimnīcas attīstības koncepcija divās redakcijās, kuru galvenie punkti ir 2 jauni korpusi ar kopējo platību 130 000 m2.; kopā 1032 gultas, no kurām 72 intensīvās terapijas gultas (šobrīd atvērtas ir 839 gultas); kopējais darbinieku skaits apmēram 4000 (šobrīd slimnīcā strādā nedaudz vairāk kā 2900 darbinieku);
 • 2007.gada 15.novembrī tika parakstīts Aizdevuma līgums ar DEPFA BANKA plc par Valsts galvotā aizdevuma saņemšanu 46,4 milj.Ls apmērā Slimnīcas infrastruktūras attīstībai.

2008.gads

 • Vairāki rekonstrukcijas darbi un jaunu struktūrvienību atvēršana, kā, piemēram, 19.decembrī svinīgi tika atklāts Šūnu transplantācijas centrs, pabeigta slimnīcas aptiekas renovācija, turpinās darbs pie 9. korpusa rekonstrukcijas utt;
 • 31.jūlijā valsts sekretāru sanāksmē tālākai apstiprināšanai virzīta koncepcija par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas attīstību;
 • 2008.gada decembrī slimnīcas attīstības projekta publiskā apspriešana – veiksmīga. 

2009.gads

 • Krīzes gads. Tiek pārtraukti, pārsūdzēti, apstrīdēti vairāki iepirkumi, kas saistās ar struktūrvienību pārcelšanu un celtniecības un remontdarbiem;
 • Nopietnas attīstības problēmas radīja finanšu ministra rīkojums 2009. gada martā pārtraukt iespēju apgūt Valsts galvoto aizdevumu (VGA) un tikai 2010. gada 11.janvārī tika saņemta atļauja turpināt apgūt VGA, Ministru prezidenta rezolūcija Nr.111-1/9-IP 4.punkts, Latvijas Republikas Finanšu ministra E.Repšes parakstīšanas datums 11.01.2010). Tomēr visi iepirkumi, kuri bija noslēgti līdz tam, turpinājās, kā rezultātā 2010.gads sākas jau daudz pozitīvāk.

2010.gads

 • Slimnīcas 100.dzimšanas dienā 2010. gada 10. februārī svinīgi tika ielikts pamatakmens slimnīcas jaunajiem korpusiem.
 • Tiek atvērts 9. korpuss (Onkoloģijas klīnika);
 • Pēc vairāk nekā 2 gadu „konkursēšanas” 2010.gada 29. aprīlī ar būvkompāniju „Skonto Būve” tiek noslēgts līgums par slimnīcas inženiertehnisko tīklu pārnešanu un demontāžu, 1.korpusa būvlaukuma sagatavošanai;
 • 2010.gada 28.oktobrī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā uzsāka ēku demontāžu, lai atbrīvotu vietu slimnīcas jaunā korpusa būvlaukumam;
 • Lai būtu iespējama ēku demontāža un būvlaukuma sagatavošana, uz citām telpām jau pārvietotas vairākas slimnīcas struktūrvienības un nodaļas. Klīniskās imunoloģijas centrs pārvietots no 19. uz 37.korpusu, Radionukleīdā nodaļa, kur veic scintigrāfijas, pārvietota uz 108.korpusa pagrabstāvu, 29.nodaļa (arodslimību un terapeitiskā nodaļa, Černobiļas AES avārijā cietušo ārstēšana) pārvietota daļēji uz 1.nodaļu un 9.nodaļu. Pārmaiņas skar arī studentus un rezidentus - RSU un LU mācību telpas pārvietotas uz 21.korpusu. Atrašanās vietu mainījis arī Darba analīzes un statistikas departamenta Medicīnas informātikas dienests, kā arī Medicīnas tehnoloģiju departaments. Pārvietota arī skābekļa iekārta. Darbus plānots pabeigt 2011.gada februārī;
 • 27.oktobrī beidzot tiek saņemta atļauja no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) slēgt līgumu ar Austrijas kompāniju „Solve consulting” par administratīvās organizācijas plāna un telpu programmas izstrādi. Līgums noslēgts 2010.g. novembrī, darbu plānots pabeigt līdz nākamā gada maijam;
 • Noslēdzies Metu konkurss, kur par uzvarētājiem tiek pasludināta apvienība SIA „Nams” (Latvija), JKMM (Somija) un Oliver (Izraēla). Šī apvienība gada laikā izstrādā 1.korpusa skiču projektu, lai pēc tam slimnīca varētu izsludināt pagaidām vērienīgāko konkursu par 1.korpusa tehnisko projektu un celtniecību ar kopējo platību 62 000 m2;
 • Turpinājās slimnīcas teritorijas sakārtošanas darbi, kā, piemēram, asfaltēšana, slimnīca stāvvietas paplašināšana, jaunas stāvvietas izbūve Liepājas ielā, skābekļa stacijas pārvietošana utt.

2011.gads

 • 2011.gada 15.aprīlī tika uzsākti 8. korpusa rekonstrukcijas darbi, darbus veic SIA „Skonto Būve”, darbi, atbilstoši līgumam;
 • Austriešu kompānija „Solve consulting” izstrādā „Jaunās Slimnīcas administratīvi organizatoriskā plāna un telpu programmas izstrāde”.

2012.gads

 • SIA „NAMS” vadībā „A” korpusa Skiču projekta izstrāde;
 • Konkurss par pretendentu atlasi „Tehniskā projekta un celtniecības konkursam”;
 • Reāla jaunā korpusa celtniecība varētu sākties 2013. sākumā. Celtniecības laiks apmēram 2 gadi un pusgads ēkas iekārtošanai (aparatūra, mēbeles, laboratorijas, utt.).

2013. gads

 • 18. februārī noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un būvdarbiem;
 • Oktobrī uzsākti “0 cikla” būvdarbi.

2014. gads

 • 3. oktobrī pabeigti “0 cikla” būvdarbi; 
 • 30. jūlijā izstrādāts un apstiprināts tehniskais projekts; 
 • 13. augustā uzsākta virszemes daļas būvniecība.

2015. gads

 • 11.02.2015. apturēti būvdarbi;
 • 16.04.2015. Rīgas pilsētas būvvalde atļāva uzsākt darbus pie konstatēto defektu novēršana, būvdarbi tiks atsākti pēc defektu novēršanas;
 • 30.09.2015. Eiropas Komisija apstiprina jaunā korpusa būvniecību kā lielo projektu.

2016. gads

 • 29.01.2016. A korpusa (1. kārta) jaunbūvi rotā spāru vainags – pabeigta konstrukciju būvniecība;
 • 20.10.2016. Izsludināts atklāts konkurss par A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību.

2017. gads

 • 26. janvārī ekspluatācijā nodots Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa lietus notekūdeņu kolektors;
 • 30. martā Stradiņa slimnīcas jaunais korpuss (1. kārta) nodots ekspluatācijā;
 • 10. maijā Stradiņa slimnīca paziņo atklāta konkursa par A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību;
 • 1. jūnijā Jaunais korpuss (1. kārta) ver durvis pirmajiem pacientiem;
 • 4. septembrī Stradiņa slimnīca paraksta līgumu ar SIA “Sestais stils” par A korpusa otrās kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību.

2018. gads

 • 18. janvārī VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotais atklātais konkurss „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (id. Nr. PSKUS 2016/194) ieguva balvu nominācijā "Gada iepirkums 2017". 

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png