POCUS - ieguvums pacientiem un jaunajiem speciālistiem.