Patoloģijas institūts

Patoloģijas institūta/ Patomorfoloģijas nodaļas  galvenais darba uzdevums ir diagnosticēt un raksturot patoloģiskos procesus pacientu biopsijas, operācijas un autopsijas materiālā, audu un šūnu līmenī. Nepieciešamības gadījumos ir iespējams noteikt dažādu specifisku marķieru ekspresiju audos, tādejādi nodrošinot konkrētam pacientam atbilstošas, efektīvas un adekvātas terapijas izvēli - gan pacientam ar onkoloģiskām (piemēram - krūts, plaušu vēža, limfomas uc.), gan neonkoloģiskām saslimšanām (piemēram- čūlainais kolīts, psoriāze, sarkoidoze).

biopsijas un operāciju, kā arī autopsiju materiāla patomorfoloģiskā (makroskopiska un mikroskopiska) izmeklēšana.

Patomorfoloģiskās izmeklēšanās rezultātā tiek diagnosticēti un raksturoti patoloģiskie procesi, ka arī nepieciešamības gadījumā tiek noteikta specifisko marķieru ekspresija ļaundabīgās šūnas, izmantojot automatizētu imūnhistoķīmisko antigēna noteikšanas metodi, lai pēc tam iegūto un aprakstīto informāciju varētu izmantot pacienta ārstēšanā, izvēloties un pielietojot efektīvu un adekvātu ārstēšanas metodi gan onkoloģisku (krūts, plaušu vēzis, limfomas u.c.), gan arī citu NE-onkoloģisku saslimšanu (čūlains kolīts, psoriāze, sarkoidoze u.c.) gadījumos.

Patoloģijas institūtā ikdienā tiek veikti histoloģiskie izmeklējumi, izmantojot hematoksilīna un eozina krāsojumu (vidēji 100 000 mikropreparātu gadā), kā arī papildus specifiskas histoķīmiskās krāsošanas metodes (Gimzas krāsojums - H. pylori noteikšanai, Perijodskābes Šifa jeb PAS reakcija - sēnīšu noteikšanai audu paraugos u.c.),  tiek veikti arī imūnhistoķīmiskie izmeklējumi, izmantojot diagnostiskās (CD20, CKAE1/AE3 u.c.) un prognostiskās (HER2 antigēns, Estrogēna / Progesterona u. c. receptori) antivielas.

Lai realizētu diagnostiskā materiāla kvalitatīvu, nepārtrauktu un ātru izmeklēšanu, Patoloģijas institūts ir aprīkots ar atbilstošam modernām (procesori, automatiskie mikrotomi, hematoksilīna un eozīna krāsošanas aparāts, modernie mikroskopi, moderns imūnhistoķīmiskās metodes krāsošanas autosteiners u.c.) tehnoloģijām, ar kurām strādā atbilstoši apmācīts un kvalificēts medicīniskais personāls.

Patoloģijas institūtā ir apmācības bāze Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes ārstiem - rezidentiem, patoloģijas un arī citu  nozaru speciālistiem. 

Patoloģijas institūtā tiek veikta pētnieciskā darbība sadarbībā ar universitātēm un pētniecības centriem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas.

Patoloģijas institūtā labiekārtotā prozektūras nodaļa nodrošina Stradiņa slimnīcā mirušo pacientu tiešā (nevardarbīga) nāves iemesla noteikšanu, kā arī veic slimnīcā mirušo pacientu sanitāri - higiēnisko aprūpi.


Institūta vadītājs - Jurijs Nazarovs

Pataloģijas institūts atrodas 12.korpusā,

Pilsoņu ielā 13, Rīga, LV-1002

Kontakttālrunis  - 67069395

E-pasta adrese: patoloģija@stradini.lv

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00 līdz 16.00

  • Biopsijas materiālu, kas laboratorijā nogādāts pēc pl 12.00, reģistrē un apstrādā nākamajā dienā;
  • Operācijas materiālu, kas nogādāts laboratorijā pēc pl 10.20, reģistrē un apstrādā nākamajā dienā.