Patoloģijas institūts

Patoloģijas institūts (PI) ir PSKUS svarīga, neatņēmama sastāvdaļa, kurā veic biopsijas un operācijas audu paraugu diagnostiskos izmeklējumus. PI tiek veikta pētnieciskā darbība, sadarbībā ar universitātēm un pētniecības centriem . PI prozektūras daļa nodrošina PSKUS mirušo pacientu tiešā nāves iemēsla neteikšanu, kā arī veic nelaiķu sanitāri-higiēnisko aprūpi.

Institūtā tiek veikti rutīnas histoloģiskie izmeklējumi, izmantojot hematoksilīna un eozina krāsojumu, histoķīmiskie izmeklējumi, izmantojot dažādas histoķīmiskās krāsošanas metodes (piem.,Gimza-H.pylori noteikšanai, Periodiska skābes Schiff vai PAS reakcija-sēnīšu noteikšanai audu paraugos u.c.), kā arī imūnhistoķīmiskie izmeklējumi, izmantojot diagnostiskās (CD20, CKAE1/AE3 u.c.) un prognostiskās (HER2 AG, Estrogēna / Progesterona u. c. receptori) antivielas. Visas esošas maniplācijas ir iespēams saņemt arī kā maksas pakalpojums.

Patomorfoloģijas laboratorija veic biopsiju un operāciju materiāla histoloģisku izmeklēšanu ar patoloģiskā procesa diagnostiku, izmantojot hematoksilīna - eozīna audu krāsošanas metodi, histoķīmiskas (saistaudiem, muskuļaudiem, Perlsa reakciju dzelzs savienojumu pierādīšanai, Kongo sarkanā reakciju apvienojumā ar polarizācijas mikroskopiju amiloīda noteikšanai un specifiskai pierādīšanai, kā arī citas metodes) un imūnhistoķīmiskas metodes. 

Laboratorijā ir attiecīga histotehnoloģiskam darbam nepieciešamā aparatūra: 
• automāti audu histoloģiskai apstrādei, 
• rotācijas mikrotomi, 
• termostati, 
• mikroskopi, tai skaitā, mikroskops audu izmeklēšanai polarizētā gaismā un fluorescentajai mikroskopijai. 

Ir iespējas izmantot mikroskopu ar digitālu optisku kameru attēlu datorizētai vizualizācijai, apstrādei un izdrukai. 

Prozektūrā tiek veiktas patanatomiskas autopsijas ar audu materiāla histoloģisku un histoķīmisku izmeklēšanu. Prozektūrā ir mūsdienīga saldējamā telpa nelaiķu mirstīgo atlieku uzglabāšanai un labiekārtota kapliča bēru norisēm.


Institūta vadītājs Jurijs Nazarovs

Pataloģijas institūts atrodas 12.korpusā