Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Pārmantotā vēža profilakse, zināšanu apmaiņa un apzināšanās veicināšana par slimību Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos (HCKEARM BYLV)

logo3.PNG

Hereditary Cancer Knowledge Exchange, Awareness Raising and Management in the Border Regions of Belarus, Latvia and Lithuania

Sadarbības projekts starp VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" un Grodņas Reģionālo klīnisko slimnīcu Baltkrievijā tika uzsākts 2008. gada jūnijā, un tas noslēdzās 2010.gada jūnijā. Projekts tika ieviests ES Interreg III B Baltijas jūras kaimiņattiecību programmas ietvaros. No šīs programmas projekta ieviešanas laikā tiks saņemti 585'089 eiro, kas ir gandrīz 90 procenti no kopējām projekta izmaksām. Pārējo projektam nepieciešamo finansējumu 68'573 eiro apmērā līdzfinansēja abas projektā iesaistītās slimnīcas.

Projekta mērķis un uzdevumi

Šī projekta mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti Latvijā un Baltkrievijā, attīstot efektīvu iedzīvotāju pārmantotā vēža riska skrīninga un aprūpes sistēmas modeli un tiecoties novērst pārmantotā vēža novēlotu diagnostiku, it īpaši pierobežas rajonos, kā arī izstrādāt starptautisku sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu par pārmantoto vēzi un tā klīniskajiem un molekulārajiem aspektiem starp Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Grodņas Reģionālās klīniskās slimnīcas speciālistiem.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros notika mācības, izglītojoši semināri un starptautiskas konferences, lai Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos veiktu zināšanu un pieredzes apmaiņu par pārmantotā vēža diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Ar PSKUS speciālistu atbalstu Baltkrievijā tika veikti vairāki pilotprojekti un izveidota datu bāze par pacientiem ar iespējamu pārmantoto vēžu saslimšanas risku. Pārmantotā vēža speciālisti no PSKUS apmācīja un konsultēja Grodņas Reģionālās slimnīcas ārstus, lai 2009. gada jūnijā šajā slimnīcā varētu atvērt pārmantoto vēžu konsultatīvo kabinetu.

Projekta partneri

Grodņas Reģionālā klīniskā slimnīca
PSKUS projekta komanda
Projekta zinātniskā komanda: Prof.Jānis Gardovskis, Prof.Edvīns Miklaševičs, Dr.Arvīds Irmejs, Dr.Andris Gardovskis, Dr.Andrejs Vanags
Projekta koordinatore: Līga Grudule
Projekta vadītāja: Madara Grīnšteine
Projekta grāmatvedis: Alda Bērziņa
Projekta jurists: Pēteris Ersts

Kontakti
Projektu vadības nodaļas tālrunis: +371 67069785

Projekta publicitāte

Noslēdzies projekts „Pārmantotā vēža profilakse, zināšanu apmaiņa un apzināšanās veicināšana par slimību Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pierobežas rajonos" (11. jūnijs, 2010)

Projekta par pārmantotā vēža profilaksi un ārstēšanu ietvaros slimnīcā viesojas pārstāvji no Grodņas Reģionālās klīniskās slimnīcas (10. marts, 2009)

Starptautisks seminārs par pārmantotā vēža profilaksi un ārstēšanu (9.oktobris, 2008)