Par projektu

Projekta nosaukums: Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un terapijai (3-T Project)

Projekta nr.VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta vadītājs: Valdis Pīrāgs

Projekta iesniedzējs: PSKUS

Kopējais projekta finansējums: EUR 486838.00

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projektu līdzfinansē Latvijas Zinātņu padome

Nr.

Jautājums

Atbilde

1.

Kā ikdienā cilvēki (sabiedrība) varēs izmantot projekta secinājumus vai rezultātus?

Projekta ietvaros tiek veidotas trīs tehnoloģijas:

Pirmā tehnoloģija, jeb personalizēta riska novērtējums cilvēkam telpā un rīcibpieņemšanas rīks, kuru cilvēki varēs izmantot,  lai izprastu, ko darīt konkrētos apstākļos un izvēlēties pirmos soļus, ja ir aizdomas par slimību.

Otrā tehnoloģija, jeb ātri sasniedzams digitālais risinājums COVID-19 izplatības riska aprēķināšanai, paaugstinot dalībnieku pašapziņu un izveidojot proaktīvu sadarbības rīku starp platformas lietotājiem un pētniecības grupām

Otrā tehnoloģija, jeb antigenbazētais ātras diagnostikas tests, kuru varēs izmantot agrīni atlasot un izolējot inficētos, bet vēl neinfekciozos pacientus.

Trešā tehnoloģija, jeb skābekļa dozēšanas adapteris priekš miega apnojas aparātiem, var būt izmantojams, lai ātri (3 nedēļas līdz 3 mēnešiem) un lēti (600 Eur pret 20000 Eur) COVID19 pneimonijas pacientam iegādāties aparātus krīzes situācijā, aptverot lielāko pacientu daļu.

2.

Kādu problēmu projekts (rezultāti, metode) nākotnē varētu atrisināt? Norādīt 3 galvenos rezultātus 

3T projekta koncepcija (Tracing-Testing-Treatment) balstās uz slimības progresijas aizkavēšanu katrā no pārejām:

T-1 - Aiztur pāreju no vesela cilvēka uz inficēto pateicoties riska novērtēšanai cilvēkiem telpās.

T-2 - Aiztur pāreju no asimptomatiskā (bez simptomu) uz simptomātisko pateicoties ātrās testēšanas rīkam

T-3 - Aiztur pāreju no slimības vieglas formas uz smago pateicoties piemērotai “pastāvīga pozitīva spiediena elpceļos” uzturēšanai kopā ar skābekļa terapiju.

 

3.

Kas šajā projektā ir jauns? 

Tiks izmantoti inovatīvi tehnoloģiju risinājumi - savietojot uzraudzību, testēšanu un ārstniecību. WP1 ietver sevī iegultās iekārtas un sensoru sistēmas izstrādi un pielāgošanu iekštelpu rādītāju monitoringam, kas strādās kopā ar tīmekļa un mobilo rīku interfeisiem datu apstrādei, kā arī indivīdu un telpu administratoru informēšanai par iespējamiem riskiem. WP1 sastāv arī no digitālā risinājuma COVID-19 izplatības riska aprēķināšanai, paaugstinot dalībnieku pašapziņu un izveidojot proaktīvu sadarbības rīku starp platformas lietotājiem un pētniecības grupām. Viedu telpu koncepts nodrošinās reāllaika iekštelpu risku faktoru pārraudzību un telpu apmeklētāju informēšanu, ko potenciāli varēs izmantot arī tautsaimniecības pārstāvji, lai veiktu pārraudzību iekštelpas (iesk. akadēmiskās, industriālās un sabiedriskās iestādes). Savukārt, riska kalkulācijas un sabiedrības proaktīvas iesaistes risinājums sniegs iespēju ne tikai informēt par riskiem un potenciāliem mazināšanas mehānismiem, bet arī sniegs komunikācijas un proaktīvas iesaistes platformu sabiedrībai un pētnieciskām grupām. 

 

4.

Vai esat identificējuši konkrētus sadarbības partnerus industrijā/NVO/valsts pārvaldē?

Projekta sagatavošanas posmā atbalstu idejām pauda divu nozaru pārstāvji - gan Latvijas Būvinženieru savienība, gan Latvijas Miega apnojas speciālistu asociācija. Neformāli atbalstu pauda arī citas veselības jomas asociācijas. Valsts pārvaldē kā galvenais sadarbības partneris norādāma Veselibas ministrija.