Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", veicot infrastruktūras uzlabošanu (ERAF 2M)

ERAF logo.jpg

Projekts tika uzsākts 2008. gada 10. septembrī, kad tika parakstīts līgums ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru (VSMTVA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai. No ERAF tika saņemts aptuveni 1'764'761 latu finansējums, savukārt, no valsts budžeta līdzekļiem projektam tika piešķirti aptuveni 311'428 latu.

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis bija uzlabot onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumus VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", iegādājoties mūsdienīgu lineārā paātrinātāja iekārtu un kopumā attīstot infrastruktūru, kas ļautu nodrošināt pacientiem efektīvu terapiju, optimāli plānot un veikt staru terapiju, tādējādi samazinot letalitāti un paaugstinot pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti, kā arī paātrinot pacientu atgriešanos darba tirgū.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tika iegādāta onkoloģijas radioterapijas iekārta - augstas enerģijas lineārais paātrinātājs ar daudzlapiņu kolimatoru un portālo attēlu iegūšanas sistēmu.

Iekārtas iegāde un uzstādīšana, kā arī darbinieku apmācības darbam ar jauno iekārtu tika pabeigtas 2009.gada beigās.

PSKUS projekta komanda

Projektu vadības nodaļa, Medicīnas tehnoloģiju departaments, Onkoloģijas klīnika

Kontakti

Projektu vadības nodaļa: +371 67069785

Medicīnas tehnoloģiju departaments: +371 67069465

Onkoloģijas klīnika: +371 67069218

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta publicitāte

Stradiņa slimnīcā atklāta Onkoloģijas klīnika ar jaunu lineāro paātrinātāju (11. februāris, 2010)

Stradiņa slimnīcā uzstādīts jauns lineārais paātrinātājs (14. septembris, 2009)

Uzsākts projekts onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstībai (18. decembris, 2008)