Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Nozokomiālo infekciju uzraudzība intensīvās terapijas nodaļā, lietojot epidemioloģiskās un molekulāri ģenētiskās metodes (projekts Nr.10.0029.6)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts tiek īstenots no 2010.gada līdz 2013.gadam. Projekta kopējais granta lielums ir 27 000 Ls, kas ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums.

Pētījuma uzdevums
Pētījuma galvenais uzdevums ir gūt aptverošu priekšstatu par visu nozokomiālo infekciju incidenci vienā no lielākajām intensīvās terapijas nodaļām Latvijā, kā arī pacienta riska faktorus, kuri predisponē infekcijas iegūšanai.

Projekta aktivitātes
Pētījumā ir prospektīvs un tiek veikta aktīva infekciju uzraudzība, pielietojot ECDC) definīcijas. Paralēli tiek veikta arī neinficēto pacientu reģistrācija, kas veidotu kontroles grupu. Kontroles grupai būtu jābūt trīs reizes lielākai par gadījumu grupu. Centrālā venozā katetra infekciju incidence tiks rēķināta uz katetra dienām, urīnceļu infekcijas incidence uz urīna katetra dienām un pneimoniju incidence un plaušu mākslīgās ventilācijas dienām. Sēnīšu infekciju incidence tiks rēķināta uz gultu dienām.

2010.gadā:

  • precīzu definīciju izstrādāšana;
  • vienošanās par mikrobioloģisko un ģenētisko metožu pielietošanas algoritmu;
  • esošās informācijas apkopošana par iepriekš veiktajiem projektiem šajā nodaļā;
  • uzraudzības uzsākšana.

2011.gadā:

  • pilna uzraudzība, veidojot kontroles grupas.

2012.gadā:

  • nozokomiālo infekciju uzraudzības turpināšana intensīvās terapijas nodaļā;
  • intervences veikšana ar centrālā venozā katetra protokola ieviešanu un roku higiēnas protokola ieviešanu un intervences iedarbības un infekciju incidenci izvērtēšana;
  • zinātnisko publikāciju rakstīšana un prezentācija starptautiskās konferencēs;
  • invazīvo Candida sēnīšu biofilmu pierādīšana uz invazīvām ierīcēm (centrālo asinsvadu katetriem) kritiski slimiem reanimācijas nodaļas pacientiem un šo biofilmu saistība ar fungēmiju un sepses klīnisko ainu. PĶR metodes pielietošana šīs patoloģijas diagnostikā, iegūto datu interpretācija.

Sagaidāmie rezultāti
Tiks iegūta kompleksa informācija par situāciju vienā no lielākajām Latvijas intensīvās terapijas nodaļām. Tiks identificēti epidemioloģiski riska faktori saslimšanai ar nozokomiālām infekcijām, kā arī optimizēti mikrobioloģisko molekulāri ģenētisko izmeklējumu algoritmi. Tiks veikta izglītojoša intervence, lai uzlabotu infekciju situāciju un ar zinātniskām metodēm tiks analizēta intervences ietekme. Visu infekciju uzskaite (sēnīšu) pasaulē ir veikta reti un tāpēc atklājumi varētu būt nozīmīgi arī starptautiskajā mērogā.

PSKUS zinātniskā grupa

Vadītājs
Uga Dumpis 
uga.dumpis[at]stradini.lv 

Pētnieks
Ģirts Freijs 

Pētnieks  
Aija Vilde  

Pētnieks 
Pauls Aldiņš 
pauls.aldins[at]stradini.lv 

Pētnieks    
Arta Olga Balode         
67069335 

Kontakti
Infekciju uzraudzības dienesta tālruņa numurs: 67069540
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija