Noslēdzas projekts DELMA

11. Septembris

Septembrī noslēgsies Stradiņa slimnīcā īstenotais Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Igaunijā un Latvijā" (DELMA). Lai izvērtētu projekta gaitā paveikto un ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstinātu projekta atbalstītājus un partnerorganizāciju vadītājus, šā gada 13. septembrī, Igaunijā notiks projekta noslēguma konference.

Noslēguma konference norisināsies Tartu Universitātes slimnīcas Linkberga auditorijā (Puusepa ielā 8, Tartu, Igaunijā), no pulksten 12:00 līdz 18:00.

Noslēguma pasākumā klātesošie tiks iepazīstināti ar dažiem no jaunākajiem un interesantākajiem projekta rezultātiem, būs unikāla iespēja redzēt, kā projekta ietvaros izmantots moderns video konferenču aprīkojums, kas ļāvis reģionālajām slimnīcām attālināti piedalīties un vērot operācijas, sniegt konsultācijas pacientiem, lai noteiktu diagnozi un piemērotāko ārstēšanas veidu. Pateicoties modernam aprīkojumam, izstrādāti jauni risinājumi ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai, veikta ārstniecības personāla apmācība un izglītoti pacienti.

Konferencē ar projekta rezultātiem iepazīstinās Stradiņa slimnīcas Šūnu transplantācijas centra vadītājs Ēriks Jakobsons, savukārt mūsu slimnīcas e-veselības departamenta vadītāja Ieva Vītola stāstīs par projektā izmantotajām telemedicīnas iekārtām un demonstrēs to pielietojamību.

KONFERENCES PROGRAMMA ANGĻU VALODĀ PIEEJAMA ŠEIT!

Projekta DELMA partneri ir Tartu Universitāte, Dienvidigaunijas reģionālā slimnīca, Polvas reģionālā slimnīca, Valgas reģionālā slimnīca, Vidzemes slimnīca, kā arī Stradiņa slimnīca. Mūsu slimnīcu projektā pārstāvēja Šūnu transplantācijas centra komanda.

Projekts tika uzsākts 2010. gada oktobrī, un tā mērķis ir, sadarbojoties Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas slimnīcām, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu un resursu pārvaldīšanas kvalitāti Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionā.

logo9.PNG