Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

NoDARS

Ziemeļu dimensijas pētījums par antibiotiku rezistenci (NoDARS)

Northern Dimension Antibiotic Resistance Study


Projekts tiek īstenots no 2014. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim. Projekta kopējais budžets 430 tūkst. EUR, no tiem – 69.77% tiek finansēti no Eiropas Savienības Reģionālās Austrumu partnerības Programmas 2013 (2.daļa, Ziemeļu dimensijas fonds) (European Commission, Regional East Action Programme 2013 Part 2, Northern Dimension funds).

PSKUS projekta budžets 43 tūkst. EUR, no tiem PSKUS līdzfinansējums - 13 tūkst. EUR.

Projekta mērķis - sniegt veselības aprūpes profesionāļiem, vadošajiem ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem (nozares politikas veidotājiem) salīdzināmus datus, kas precīzi raksturo antimikrobiālās rezistences situāciju un izplatību veselo cilvēku populācijā, kā arī novērtēt un sniegt ieteikumus esošajām AMR (Antimicrobial Resistance) stratēģijām projekta partneru valstīs.

Projekta uzdevumi:

Novērtēt vai pašreizējās nacionālās vadlīnijas par nekomplicētu infekciju ārstēšanu attiecīgajās valstīs ir balstītas uz antibiotiku rezistences rādītājiem. Gadījumā, ja veicamas korekcijas, sniegt ieteikumus attiecīgajām kompetentām institūcijām un profesionālajām  asociācijām, lai veicinātu un rosinātu šādu vadlīniju pārskatīšanu.

Koordinēt rezistences noteikšanas metodoloģiju un stiprināt laboratoriju kapacitāti,  tādējādi atbalstot starptautiskās antimikrobiālās rezistences kontroles iniciatīvas, kuras īsteno Eiropas slimību kontroles centrs (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) un Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālā nodaļa.

Projekta ieviešanas gaita:

2017.gada martā ir noslēgusies pētījuma par antibiotiku rezistenci (Northern Dimension Antibiotic Resistance Study – NoDARS), datu iegūšanas fāze un notiek darbs pie datu pārbaudes, analīzes un izvērtēšanas, kā arī rezultātu apkopošanas.

Sākotnējie rezultāti parāda, ka Latvijā, salīdzinot ar Skandināvijas valstīm, nevienam no pārbaudītājiem 250 Latvijas iedzīvotājiem netika konstatēta ESBL pozitīva K. pneumoniae nēsāšana un tikai 1,4 % pētījuma dalībnieku tika konstatēta ESBL pozitīva E. coli. Tas nozīmē, ka rezistences problēma ārpus slimnīcām Latvijā nav īpaši augsta.

Pētījuma ietvaros tika pētīta arī E. coli rezistence sievietēm ar nekomplicētu urīnceļu infekciju.

Apkopotie dati parāda, ka rezistences prevalences līmenis bija lielāks par 20 % (kas tiek uzskatīts par robežlīmeni drošai empīriskai terapijai) tikai ampicilīnam un trimetroprimam / sulfometaksozolam. Tas savukārt norāda uz to, ka Latvijā ir pieejamas daudzas drošas ārstēšanas alternatīvas.

Nitrofurantoīna grupas medikamentiem, kas ir uzskatāmi par pirmās rindas izvēles medikamentiem, rezistence netika konstatēta nevienai no baktērijām. Tas nozīmē, ka Latvijā var tikt rekomendētas Eiropas ārstēšanas vadlīnijas nekomplicētas urīnceļu infekcijas ārstēšanai.​

Projekta partneri:

Lai īstenotu projektu ir izveidota 8 organizāciju partnerība.

Vadošais partneris ir The Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) (Zviedrija);

Asociētie partneri:
• The Public Health Agency of Sweden (Zviedrija),
• Institute of Antimicrobial Chemotherapy of Smolensk State Medical Academy (Krievijas Federācija),
• National Institute of Health and Welfare (Somija),
• Robert Koch Institute (Vācija),
• Institute of Occupational Medicine and Environmental Health (Polija),
• Norwegian Institute of Public Health (Norvēģija) ,
• Pauls Stradins Clinical University Hospital (Latvija).

PSKUS Projekta komanda:
Uga Dumpis (projekta vadītājs)
Arta - Olga Balode (medicīniskā koordinatore)
Elīna Kāle  (projekta medicīniskā koordinatore,infektoloģe)
Inese Jansone (projekta biomedicīnas tehniķe)
Ilze Āboliņa (projekta koordinatore)

Kontakti:
Projekta koordinatora tālrunis: 67065384

 

NDPHS_logo.png

es_logo.jpg