NoDARS

 

Ziemeļu dimensijas pētījums par antibiotiku rezistenci (NoDARS)

Northern Dimension Antibiotic Resistance Study


Projekts tiek īstenots no 2014. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim. Projekta kopējais budžets 430 tūkst. EUR, no tiem – 69.77% tiek finansēti no Eiropas Savienības Reģionālās Austrumu partnerības Programmas 2013 (2.daļa, Ziemeļu dimensijas fonds) (European Commission, Regional East Action Programme 2013 Part 2, Northern Dimension funds).

PSKUS projekta budžets 43 tūkst. EUR, no tiem PSKUS līdzfinansējums - 13 tūkst. EUR.


Projekta mērķis - sniegt veselības aprūpes profesionāļiem, vadošajiem ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem (nozares politikas veidotājiem) salīdzināmus datus, kas precīzi raksturo antimikrobiālās rezistences situāciju un izplatību veselo cilvēku populācijā, kā arī novērtēt un sniegt ieteikumus esošajām AMR (Antimicrobial Resistance) stratēģijām projekta partneru valstīs.

Projekta uzdevumi:

Novērtēt vai pašreizējās nacionālās vadlīnijas par nekomplicētu infekciju ārstēšanu attiecīgajās valstīs ir balstītas uz antibiotiku rezistences rādītājiem. Gadījumā, ja veicamas korekcijas, sniegt ieteikumus attiecīgajām kompetentām institūcijām un profesionālajām  asociācijām, lai veicinātu un rosinātu šādu vadlīniju pārskatīšanu.


Koordinēt rezistences noteikšanas metodoloģiju un stiprināt laboratoriju kapacitāti,  tādējādi atbalstot starptautiskās antimikrobiālās rezistences kontroles iniciatīvas, kuras īsteno Eiropas slimību kontroles centrs (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) un Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālā nodaļa.


Projekta partneri:

Lai īstenotu projektu ir izveidota 8 organizāciju partnerība.

Vadošais partneris ir The Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) (Zviedrija);

Asociētie partneri:
• The Public Health Agency of Sweden (Zviedrija),
• Institute of Antimicrobial Chemotherapy of Smolensk State Medical Academy (Krievijas Federācija),
• National Institute of Health and Welfare (Somija),
• Robert Koch Institute (Vācija),
• Institute of Occupational Medicine and Environmental Health (Polija),
• Norwegian Institute of Public Health (Norvēģija) ,
• Pauls Stradins Clinical University Hospital (Latvija).

 

PSKUS Projekta komanda:
Uga Dumpis (projekta vadītājs)
Arta - Olga Balode (medicīniskais koordinators)
Māra Saule (projekta medicīniskais koordinators, mikrobiologs)
Inese Jansone (projekta biomedicīnas tehniķis)
Vaivode Vineta (projekta koordinatore)


Kontakti:
Projektu vadības nodaļas tālrunis: 67069785

 

NDPHS_logo.png

es_logo.jpg