Maruta Jurjāne

Jurjāne

Specializācijas

Kataraktas ķirurģija
Tīklenes slimības
Ambulatorā oftalmoloģija

Izglītība un kvalifikācija

2014. - EBO Grant, Tallinn, Estonia
"2011.- 2nd LECOP ARMD Course, Charles University, Prague "
2010.- 2014. gads - Rīgas StradiņaUniversitāte - Tālākizglītības fakultāte, rezidentūra oftalmoloģijā
2004.- 2010. gads - Rīgas StradiņaUniversitāte - ārsta grāds