Ķirurģijas klīnika

Ķirurģijas klīnika veic akūtu un plānveida ķirurģisko  pacientu aprūpi, tai skaitā onkoloģisko, endokrīno, gastroenteroloģisko, koloproktoloģisko un mamoloģisko slimnieku ķirurģisko aprūpi.

Ķirurģijas klīnikas sastāvā ietilpst šādas nodaļas un centri:

  • 5.ķirurģijas nodaļa
  • 2.operāciju bloks
  • Ambulatorās ķirurģijas centrs, 46.nod. Ambulatorās ķirurģijas centra dienas stacionārs
  • Krūts slimību centrs
  • Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets (T.67069974, mob.t.27556068)

Ķirurģijas klīnikas vadītājs ir profesors Jānis Gardovskis
Ķirurģijas klīnikas struktūrvienības izvietotas:

  • 2.operāciju bloks - 21. korpusā
  • 4. nodaļa, 5. nodaļa un Pārmantotā vēža konsultatīvais kabinets - 24.korpusā
  • Krūts slimību centrs un Ambulatorās ķirurģijas centrs - 25.korpusā