Inita Buliņa

Inita Buliņa
Specialitāte:
Klīnika:
Reimatoloģijas centrs

Specializācijas

Reimatiskās slimības un bioloģisko medikamentu ilgtermiņa efekta un blakus parādību izvērtēšana
Reimatisko slimību aktivitātes izvērtēšana ar locītavu ultrasonoskopijas palīdzību

Izglītība un kvalifikācija

Reimatologa sertifikāts
Sekmīgi pabeigtas studijas LU doktorantūras programmā
Ultrasonoskopijas metodes speciālista sertifikāts
Mācībspēks Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātē

Dalība organizācijās

Latvijas pieaugušo reimatoloģijas biedrības valdes locekle
Eiropas pretreimatisma līgas (EULAR) biedrs