Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas konsultatīvais dienests

Dienesta darbības mērķis ir nozokomiālo infekciju uzraudzība, kontrole un riska faktoru novēršana. Lai to nodrošinātu, dienesta uzdevumi ir infekcijas slimību uzskaite, epidemioloģiska izmeklēšana un kontrole, antibakteriālās terapijas izvērtēšana un infekcijas slimību savlaicīga diagnostika un ārstēšana. Struktūrvienība vienlaicīgi ir bāze pedagoģiskajai un zinātniskajai darbībai.

Infekciju slimību ārstēšanas un hospitālas epidemioloģijas konsultatīvais dienests nav kontrolējoša institūcija. Nodaļas speciālisti strādā, lai konsultētu nodaļu darbiniekus par infekciju kontroles pasākumiem un palīdzētu īstenot Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas.

Dienests ir arī koordinējoša institūcija Latvijas Antibiotiku patēriņa un nozokomiālo infekciju pētījumu darba grupai, kurā apvienojušies daudzu Latvijas slimnīcu epidemiologi. Dienesta darbinieki organizē gadskārtējos Antibiotiku patēriņa un nozokomiālo infekciju prevalences pētījumus un citas aktivitātes.


Dienesta vadītājs - prof. Uga Dumpis

Dienests atrodas 32. korpusa pagrabstāva 1. kabinetā