ES fondu līdzfinansēti kursi

logo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 

VSIA” Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” - piedāvā ārstniecības personām apmeklēt sekojošus tālākizglītības kursus

Plašāka informācija: https://talakizglitiba.lv

http://www.stradini.lv/lv/content/es-fondu-lidzfinanseti-kursi

 

Kursu nosaukums

Mērķauditorija

Norises laiks

Norises vieta

 

“ Atbildīga un racionāla antibiotiku lietošana ārstniecībā”

16 akadēmiskās stundas

( 16 TIP)

 

 

 

Ārsts

04.02.-05.02.2021.

Plkst. 9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektori: Prof. U.Dumpis

Dr.Aija Vilde

Farmaceite- I.Sviestiņa

11.02.- 12.02.2021.

Plkst. 9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektori: Prof. U.Dumpis

Dr. Aija Vilde

Farmaceite - I.Sviestiņa

25.02.-26.02.2021.

Plkst. 9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektori: Prof. U.Dumpis

Dr. Aija Vilde

Farmaceite - I.Sviestiņa

 

“ Aktualitātes pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”

24 akadēmiskās stundas

 (24 TIP)

 

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

24.02.,25.02., 26.02.2021.

Plkst.09:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektors P.Ersts - iespējams reģistrēties

 

04.03.,05.03.,06.03.2021. Plkst.9:00-16:00.

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektore I.Rušeniece - iespējams reģistrēties

24.03.,25.03.,26.03.2021.

Plkst. 9:00-16:00.

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektors P.Ersts - iespējams reģistrēties

08.04.,09.04.,10.04.2021. Plkst.9:00-16:00

Attālināti, MS TEAMS platformā

Lektore I.Rušeniece - iespējams reģistrēties

 

KĀ PIETEIKTIES ?

https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontakti- 67095321, inta.ignatjeva@stradini.lv