Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

DISCHARGE

Kopsavilkums par DISCHARGE projekta 2.posma īstenošanu

2017. gada 31.jūlijā noslēdzās DISCHARGE projekta ieviešanas otrā kārta. Šajā laikā paveikti daudzi nozīmīgi darbi pētījuma veiksmīgai realizēšanai.

Projekta 2.posmā pētījumā iekļauti 103 pacienti. Pacienta ieguvums piedaloties pētījumā ir apmaksāti izmeklējumi un turpmākā uzraudzība visa pētījuma laikā. Pētījuma ietvaros veikta pacientu apskate un novērtēšana, ievākti anamnēzes dati, nodrošināta pētījumam nepieciešamo anketu aizpildīšana un pacienti sagatavoti izmeklēšanai. Invazīvās korononārās anginogrāfijas izmeklējumi veikti 51 pacientam. Savukārt 52 pacientiem veikti datortomogrāfijas izmeklējumi. Atsevišķiem pētījuma dalībniekiem, kuriem veikts koronārās angiogrāfijas izmeklējums, šī izmeklējuma rezultātā tika rekomendēts veikt stresa elketrokardiogrammu, lai noteiktu stenozes apmērus – izšķirtu nozīmīgas stenozes no maznozīmīgām. Izmeklējumu rezultātā vairākiem pacientiem atklāta nepieciešamība un veikta angioplastikas operācija, bet vienam pacientam aortu koronāra šuntēšana (sirds operācija), tādējādi nodrošinot šo pacientu dzīvildzi un dzīves kvalitāti ierastajā apmērā.

Pētījumā notiek regulāra informācijas apmaiņa ar projekta galveno partneri Charite universitātes slimnīca Berlīnē. Notiek ne tikai datu un parametru sniegšana galvenajam partneriem, bet regulāri tiek saņemta galvenā partnera apkopota un analizēta informācija no visiem pētījumā iesaistītajiem pētījuma centriem. Līdz 2017.gada 31.jūlijam visos pētījuma centros kopā bija iekļauti 1757 pacienti. Pacientu iekļaušanas fāze projektā turpināsies līdz 2018.gada 31.augustam, plānots, ka visos 25 pētījuma centros kopā tiks iesaistīti 3462 pacienti.

Veiksmīgai pētījuma īstenošanai ir piesaistītas nozares asociācijas un uzrunātas citas medicīnas organizācijas, kuras palīdz ar informācijas sniegšanu pacientiem,  kuri atbilst pētījuma iekļaušanas kritērijiem.

Zinātniskā institūta

Zinātnes nodaļas projektu vadītāja Ilze Āboliņa

31.07.2017

 

Kopsavilkums par DISCHARGE projekta 1.posma īstenošanu

2016. gada 31.jūlijā noslēdzās DISCHARGE projekta ieviešanas pirmā kārta. Šajā laikā paveikti daudzi nozīmīgi darbi projekta veiksmīgai realizēšanai. Saskaņoti un parakstīti līgumi ar projekta galveno partneri Vācijā. Panākta vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par valsts dotācijas piešķiršanu projekta ieviešanai. Kopumā piešķirta valsts budžeta dotācija EUR 62 406 apmērā, kas apgūstama līdz 2019.gada 31.janvārim, savukārt pirmais avansa maksājums saņemts 2016.gada 5.februārī.

Veikti nepieciešamie atbalsta priekšdarbi pētījuma veiksmīgai īstenošanai – nodrošināta materiāltehniskā bāze pētījumam.

Aprīlī uzsākta atbilstošu pacientu iesaistīšana pētījumā. Pacienta ieguvums piedaloties pētījumā ir apmaksāti izmeklējumi un turpmākā uzraudzība pētījuma laikā. Līdz 31.jūlijam bija atlasīti un iesaistīti pētījumā 22 pacienti. Pētījuma ietvaros veikta pacientu apskate un novērtēšana, ievākti anamnēzes dati, nodrošināta pētījumam nepieciešamo anketu aizpildīšana un pacienti sagatavoti izmeklēšanai. Invazīvās korononārās anginogrāfijas izmeklējumi veikti vienpadsmit pacientiem. Savukārt deviņiem pacientiem veikti datortomogrāfijas izmeklējumi. Atsevišķu izmeklējumu rezultātā atklātas iepriekš neidentificētas problēmas pacientiem, kā rezultātā šiem pacientiem veiktas sirds asinsvadu paplašināšanas procedūras.

Pētījumā iesaistītajiem pacientiem tiek izsniegtas identifikācijas kartes, kas norāda uz pacienta līdzdalību pētījumā.

Kopš uzsākta reālā pacientu iesaiste pētījumā un apkopoti pirmie izmeklējumu rezultāti, notiek regulāra informācijas apmaiņa ar projekta galveno partneri Charite universitātes slimnīca Berlīnē. Notiek ne tikai datu un parametru sniegšana galvenajam partneriem, bet regulāri tiek saņemta galvenā partnera apkopota un analizēta informācija no visiem pētījumā iesaistītajiem pētījuma centriem. Papildus tam galvenais partneris nepieciešamības gadījumos operatīvi organizē apmācības projektā iesaistītajiem pētniecības centriem.

Veiksmīgai pētījuma īstenošanai un, jo īpaši, lai palīdzētu pacientu atlasē, ir piesaistītas nozares asociācijas un uzrunātas citas medicīnas organizācijas, kuras varētu palīdzēt pacientu veiksmīgā iesaistē pētījumā.

Zinātniskā institūta

Zinātnes nodaļas projektu vadītāja Ilze Āboliņa

31.07.2016.

 

 

Vizuālās diagnostikas stratēģijas pacientiem ar stabilu stenokardiju un mērenu koronārās sirds slimības risku: salīdzinošs esošo tehnoloģiju efektivitātes pētījums (DISCHARGE)

Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies

 

Projekts tiek īstenots no 2014.gada februāra līdz 2019.gada februārim. Projekta kopējais budžets ir 7 695 860  eiro, Stradiņa slimnīcas budžets – 374 432 eiro, no tā 75% jeb 282 424 eiro ir Eiropas Savienības 7.ietvara programmas finansējums.
 
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir noteikt vislabāk piemēroto diagnostikas metodi – datortomogrāfiju vai angiogrāfiju – sirds slimību pacientiem un uzlabot dzīves kvalitātes novērtējumu pacientiem ar sāpēm vai diskomforta sajūtu krūtīs.

 
Projekta uzdevums un aktivitātes
Stradiņa slimnīcas/Latvijas Kardioloģijas centra uzdevums ir:
veikt pilotprojektu, priekšaptauju pacientiem ar sirds saslimšanām;
pamatpētījuma ietvaros veikt anketēšanu 3500 sirds slimniekiem.
 
Projekta partneri
 
Galvenais partneris Charite universitātes slimnīca Berlīnē, kā arī 28 citas veselības aprūpes un izpētes iestādes no 20 Eiropas valstīm.

PSKUS projekta komanda

Projekta zinātniskais vadītājs - prof. Andrejs Ērglis

Projekta satura vadītāja  - dr. Marina Bērziņa

Projekta vadītāja - Ilze Āboliņa,  kontakttālrunis: 67095384

 


 


Seventh_Framework_Programme_logo.png

dischargelogoIndexed.png