Dace Driba

Driba
Specialitāte:
Klīnika:
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrs

Specializācijas

Fizioterapija neiroloģijā, traumatoloģijā un ortopēdijā, rehabilitācijā
Lietišķā kinezioloģija, psihokinezioloģija
Psihokinezioloģija
Funkcionālā stāvokļa novērtēšana

Izglītība un kvalifikācija

2006. RSU, Rehabilitācijas katedra, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
1999. Latvijas Medicīnas Akadēmija Fizioterapeita grāds, Bakalaura grāds veselības aprūpē
2004. gads - Rīgas Stradiņu universitāte: Rehabilitācijas fakultātē fizioterapija neiroloģijā, vispārīgajā un klīniskajā fizikālajā terapijā, klīnisko prakšu vadīšana
"2005- 2016 International College of Applied Kinesiology 2011 Kinezioloģiskā teipošana 2011 Proprioceptive Neuromuscular facilitation sertifikāts 2010- 2011McKenzie terapija 2004Feldenkraisa metode"

Dalība organizācijās

Latvijas fizioterapeitu asociācija
Baltijas Lietišķās kinezioloģijas asociācija

Kontakti

Adrese
Pilsoņu iela 13, B3, 4.stāvs
Kontaktinformācija
67069791