Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Aroda un radiācijas medicīnas centrs

Aroda ārsti sniedz konsultācijas un rekomendācijas par dažādiem darba aizsardzības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī veic strādājošo obligātās veselības pārbaudes atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 219. „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” (Obligātās veselības pārbaudes strādājošiem (atbilstoši  LR MK not. Nr. 219) notiek ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot - 27886046).
 
Centrs sniedz palīdzību, uztur un analizē Latvijas Valsts arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmei pakļauto personu reģistra datus.
Izmeklējot ilgstoši un smagi slimojošus pacientus, aroda medicīnas centrā tiek konstatēta vai izslēgta slimības saistība ar darba apstākļiem.
Aroda un radiācijas medicīnas centrā pacientiem ir iespējams saņemt ārstu un speciālistu konsultācijas, ambulatoru un stacionāru palīdzību arodslimniekiem un personām ar paaugstinātiem riska faktoriem arodslimību attīstībai.


Aroda un radiācijas medicīnas centra vadītāja - Jolanta Cīrule

Centrs atrodas slimnīcas 38.korpusā