Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Karbapenēmrezistentās Acinetobacter baumannii* izplatība Latvijas slimnīcās un tās molekulārepidemioloģiskais raksturojums (projekts Nr. 09.1302)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts tiek īstenots no 2010.gada līdz 2012.gadam. Projekta kopējais granta lielums ir 54270 Ls, kas ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums.

Pētījuma mērķis 
Pētījuma mērķis ir veikt padziļinātu karbapenēmrezistentās Acinetobacter baumannii* epidēmiskās izplatības izpēti Latvijas slimnīcās, apzināt infekcijas iegūšanas risku faktorus, kā arī apzināt biežākās izraisītās slimības formas, kā arī izstrādāt zinātniski pamatotu epidēmijas ierobežošanas plānu.

Metodoloģija
Prospektīvs epidemioloģisks pētījums, aizpildot aptaujas lapu par klīniskajām izpausmēm un riska faktoriem, veicot molekulāri epidemioloģisko uzliesmojumu analīzi. Veikt gan karbapenēmrezistento, gan nerezistento Acinetobacter gadījumu uzskaiti, kā arī molekulāro tipēšanu pielietojot uz PCR balstītas metodes (ERIC-PCR), kā PFGE un atsevišķiem paraugiem MLST. 

Balstoties uz epidemioloģiskā pētījuma riska faktoru un epidēmiskās izplatības raksturojumu, veikt infekciju kontroles vai antibiotiku lietošanas izmaiņu intervences pasākumus atsevišķās struktūrvienībās. Šo intervenci veikt pēc gadījumu un kontroles pētījumu pamatprincipiem, mēģinot statiski pierādīt intervenču efektivitāti.

Darba plāns

2010. gads:

 • turpināt vākt Acinetobacter baumannii izolātus no 7 Latvijas slimnīcām ar attiecīgu epidemioloģisko informāciju;
 • veikt intervenci atsevišķās struktūrvienībās vai nu mainot infekciju kontroles pasākumus vai arī 3) veicot izmaiņas antibiotiku lietošanas paradumos;
 • veikt šo izolātu molekulāro tipēšanu (PFGE, MLST);
 • sagatavot zinātnisku publikāciju.

2011. gads:

 • intervences turpināšana vai izmaiņas atkarībā no pētījuma gaitas; 
 • iegūto izolātu salīdzinājums starptautiskā līmenī;
 • patoģenitātes faktoru izpēte;
 • publikācijas starptautiski recenzētos žurnālos.

2012. gads:

 • intervences rezultātu analīze;
 • molekulārās epidemioloģijas rezultātu analīze;
 • starptautiskas publikācijas.

Sagaidāmie rezultāti 
Pētījuma rezultātā varētu tikt izstrādāts zinātniski pamatots plāns, kā ierobežot karbapenēmrezistentā Acinetobacter baumannii izplatību Latvijas slimnīcās.

* Acinetobacter baumannii ir gram-negatīva nūjiņa, kura pieskaitāma pie augsnes mikrofloras un tās pamatfunkcija varētu būt augsnes mineralizācijas nodrošināšana. Mikroorganisms spēj izmantot dažādus barošanās avotus, aug dažādās temperatūrās un vides skābuma apstākļos, spēj ilgstoši izdzīvot  sausajā slimnīcas vidē. 
Parasti A.baumannii cilvēkam infekcijas slimību neizraisa , jo tradicionāli tas tiek uzskatīts par patogēnu ar zemu virulenci. Izņēmums ir daudzkārt literatūrā aprakstīti sadzīvē iegūtas pneimonijas gadījumi. Nopietnas problēmas šis mikroorganisms sagādā dabas katastrofās cietušiem hospitalizētajiem pacientiem tropiskajās valstīs, sakarā ar vaļēju brūču inficēšanos ar augsnes floru. Tomēr mikroorganisms var izraisīt nopietnu slimību stacionētiem pacientiem.

Projekta zinātniskā grupa

Uga Dumpis 
Projekta vadītājs
uga.dumpis[at]stradini.lv

Edvīns Miklaševičs         
Vadošais pētnieks       
67069980

Arta Balode 
Pētnieks asistents 
67069335 

Māra Saule 
Pētnieks asistents 
 
Pauls Aldiņš 
Pētnieks asistents 
pauls.aldins[at]stradini.lv 

Oļegs Sazonovs 
Laborants 
olegs.sazonovs[at]stradini.lv 

Kontakti:
Infekciju uzraudzības dienesta tālruņa numurs: 67069540
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācija