Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ar COVID-19 krīzi saistītu jautājumu risināšana laboratorās darbības jomā

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros.

Projekta mērķis:

Paaugstināt uzraudzības un laboratorisko izmeklējumu efektivitāti COVID-19 laboratorās diagnostikas jomā, nodrošinot kvalitāti un drošību, izveidot pārvaldības sistēmas darbībai nepieciešamos procesus un procedūras izmeklējumu stratēģijas izstrādē, rīcībām ar paraugiem, izmeklējumu veikšanā, neatbilstoša darba vadībā, procesu caurspīdīguma nodrošināšanā.

Projekta sadarbības partneris:

Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики (КЦА)

Plānotās aktivitātes:

  1. Ekspertu vizīte Kirgizstānā, lai izpētītu ar COVID-19 saistītos epidemioloģiskos un mikrobioloģiskos rādītājus, saslimstības ierobežošanas plānus, darbības un rezultātus, ar to apzinātos riskus, neatbilstības (kļūdas) un definētās korektīvās darbības, ja tādas ir; izanalizēt laboratorā darba organizāciju, references centru esamību (sadarbību ar references laboratorijām), funkcijas, efektivitāti, laboratorās diagnostikas algoritmus (vai definēti kritēriji materiāla (nazofaringeālās, orofaringeālās iztriepes, krēpas u.c. pareizai izvēlei, savākšanai, transportēšanai un uzglabāšanai, kādi izmeklēšanas protokoli tiek lietoti, kas tos izvēlās, apstiprina, kā tie tiek validēti vai verificēti); kā pacienti tiek izolēti, kā norit to pārbaude saslimšanas gaitā, diagnostiskais algoritms negatīvai atbildei, kas to ļautu izrakstīt no klīnikas; apzināt, vai pietiekama informācija ir sabiedrības veselības speciālistu vidū: kādi pacienti (iedzīvotāju grupas) tiek testēti, metodiskās rekomendācijas klīnicistiem un sabiedrības veselības speciālistiem; gatavības plāns pandēmijai (bioteroram), rekomendācijas COVID-19 ierobežošanai veselības aprūpes iestādēs, t.sk. iestādēs, kur ir liels pastāvīgi dzīvojošu cilvēku skaits (bērnudārzi, pansionāti, cietumi, armijas kazarmas, tirgi, lidostas u.c.)
  2. Kirgizstānas ekspertu vizīte Latvijā, kur tiks organizēti semināri par:
    • SARS-CoV-2 aktuālo informāciju saistībā ar vīrusa struktūru, patoģenēzes aktualitātēm, avotiem, pārnesi u.c.
    • Par laboratorā darba organizēšanu atbilstīgi PVO un CDC rekomendācijām, ietverot Latvijas pieredzi: materiāla izvēle atbilstīgi patoģenētiskajai saslimšanas stadijai, materiāla transportēšana un uzglabāšana – ar to saistītie riski, risku vadība, korektīvās darbības; laboratorijā nosakāmie diagnostiskie parametri, to izvēles principi, viltus negatīvo rezultātu iespējamība, preventīvās darbības; laboratoriju tīkla izveide, diagnostisko iespēju un resursu apzināšana, resursu plānošana un sadalījums iekš diagnostikā laboratoriju tīkla.
    • Pasākumi sabiedrības veselības jomā: ekstrahospitālie pasākumi, kas ierobežo laužu masu vienlaikus atrašanos ārpus mājām un darba, to efektivitātes analīze, caur Latvijas pieredzes dimensiju; intrahospitālie pasākumi, kas ierobežo infekcijas izplatību klīnikās.
  3. Latvijas  un Kirgizstāns iegūto datu analīze, lai izvērtētu neatbilstības kļūdas (kļūdas) un definētu korektīvās darbības COVID-19, citu infekciju pandēmiju, kā arī bioterorisma iespējai.

Projekta vadītājs un eksperts: Aigars Reinis

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta

images_ministrija_Logotips_LV_bez_jpg_1583918284_fit_1024_768_0.jpg