Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem

ES logo.jpg

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts

„Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/002

ietvaros

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas”

Zinātniskajā institūtā sadarbībā ar

SIA “Baltic3d.EU” un SIA “LEO Pētījumu Centrs”

tiek īstenots projekts

„3D printeris biotehnoloģiski ražotiem audiem”

Projekta vispārējais mērķis ir izstrādāt un ražot biomedicīnā izmantojamus 3D printerus, kas spēj drukāt pamatnes biotehnoloģiski ražotiem audiem. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt praktisko pētījumu, novērtējot audu pamatnes virsmas adhēziju ar skrimšļus veidojošām šūnām un izstrādāt 3D bioprintera prototipu, kas izmantojams mākslīgo skrimšļu 3D printēšanai.

Projekta realizācijas laiks plānots 12 mēneši, tas ir līdz 2017.gada beigām. Projekta laikā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” Zinātniskā institūta Šūnu transplantācijas nodaļā tiks veikta printera prototipa darbības testēšana sterilā vidē.

2017.gada 4.ceturksnī saskaņā ar projekta ieviešanas plānu veikti šādi darbi:

 1. Veikta audu pamatņu drukāšanas biomateriālu biosaderības novērtēšana.
 2. Veikta biopolimēra un šūnu līniju biosaderības novērtēšana.
 3. Veikta 3 D bioprintera prototipa novērtēšana paaugstinātas tīrības vidē.
 4. Izstrādātas kvalitātes vadības procedūras 3 D bioprintera darbināšanai paaugstinātas tīrības vidē.
 5. Izstrādāts starpskriemeļu diska modeļa ražošanas protokols.
 6. Izgatavoti diska (paraug) modeļi.

Sasniegts projektā plānotais rezultāts - izgatavots 3 D bioprintera prototips, kas paaugstinātas tīrības vidē drukā audu pamatnes un pārklāj tās ar cilvēka šūnu saturošu biomateriālu.

2017.gada 3.ceturksnī saskaņā ar projekta ieviešanas plānu veikti šādi darbi:

 1. Pabeigta printera tehniskās specifikācijas saskaņošana;
 2. Turpinās darbs pie audu pamatņu izgatavošanas;
 3. Turpinās darbs pie šūnu kultūru uzturēšanas;
 4. Turpinās darbs pie pārklāto audu pamatņu kultivēšanas;
 5. Veikti biosaderības eksperimenti izmantojot PLC materiālu;
 6. Testēti audu pamatnes paraugi ar modificētu ģeometriju;
 7. Izstrādāta šūnu/biomateriāla savienošanas procedūra;
 8. Veikti eksperimenti šūnu/biomateriāla biosaderības noteikšanai;
 9. Veikta printera pielāgošana darbam laminārās plūsmas boksā;
 10. Uzsākta standartoperāciju protokolu izstrāde drukas iekārtas  sterilizācijai, sagatavošanai darbam, ražošanai, ražošanas protokola izstrāde un kvalitātes novērtēšanas procedūrai.

2017.gada 2.ceturksnī saskaņā ar projekta ieviešanas plānu veikti šādi darbi:

 1. Veikts iepirkums pētījuma materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai;
 2. Turpinās darbs pie printera tehniskās specifikācijas saskaņošanas;
 3. Turpinās darbs pie audu pamatņu izgatavošanas;
 4. Turpinās darbs pie šūnu kultūru uzturēšanas;
 5. Uzsākts darbs pie pārklāto audu pamatņu kultivēšanas;
 6. Uzsākts darbs pie procedūru izstrādes.

2017.gada 1.ceturksnī saskaņā ar projekta ieviešanas plānu veikti šādi darbi:

 1. Izstrādāts un saskaņots pētījuma plāns;
 2. Definēti darba uzdevumi un to apjomi;
 3. Sagatavots darbu izpildes grafiks;
 4. Uzsākts darbs pie printera tehniskās specifikācijas saskaņošanas;
 5. Uzsākts darbs pie audu pamatņu izgatavošanas;
 6. Uzsākts darbs pie šūnu kultūru uzturēšanas.

ES logo.jpg