Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2019/131 Lāzeru piegāde (oftamoloģijas) Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/134 Liftu un pacēlāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumu sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/147 Dialīzes iekārtu noma Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/142 Operāciju galda piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/132 Masas spektrometra Bruker DB Maldi Biotyper tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/154 Inventārs apmācību nodrošināšanai Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2019/133 Dozkalibratora piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Izbeigts
PSKUS 2019/125 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde Atklāts konkurss Pārtraukts
PSKUS 2019/153 Telemetrijas sistēmas piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2019/149 Laboratorijas testi C daļa Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/156 Dozkalibratora piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/150 Gripas testu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies