PSKUS 2019/133

Iepirkuma detaļas

Izbeigts
Dozkalibratora piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Izbeigts
Par nolikumu

Anna Stinkeviča

  • 67069719
Par tehnisko specifikāciju

Uldis Jaspers

  • 67069996

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Tehniskā specifikācija: