PSKUS 2019/132

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Masas spektrometra Bruker DB Maldi Biotyper tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Anna Stinkeviča

  • 67069719

Iepirkuma dokumenti

Nolikums:
Tehniskā specifikācija: