Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
SKUS 2014/12M Transezofageālās zondes piegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/08M Datoru rezerves daļu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/06M LOR pieres lampu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/05 Mīkstā inventāra iegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
SKUS 2014/30M „Ksenona lampu moduļu iegāde” Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/11 Pacientu aprupes pakalpojums citā stacionārā. Iepirkums par PIL 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem; Noslēdzies
SKUS 2014/22M Trauku un galda piederumu iegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/17M Barokameru tehniskā apkope Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/13M Barokameru tehniskā apkope Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/04M Termometru piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/28M ELEKTA ražotās plānošanas sistēmas tehnisko apkopju un remontu veikšana atbilstoši ražotāja prasībām ar rezerves daļu piegādi un nomaiņu Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/23M Operāciju lampas ar satelītlampu piegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies