Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
SKUS 2014/09M Ultrasonogrāfa konveksa zondes piegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/07M Mammogrāfa pārveidotāja remonts Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/36M 2014.gada finanšu pārskata revīzija un zvērināta revidenta pakalpojums. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/01M Mutes, sejas, žokļu ķirurģijas osteosintēzes urbjmašīnu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/32M „Ksenona lampu moduļu iegāde -2” Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/20M Philips rentgendiagnostikas iekārtas OmniDiagnost Eleva XTV kameras piegāde un nomaiņa. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/12M Transezofageālās zondes piegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/08M Datoru rezerves daļu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/06M LOR pieres lampu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/05 Mīkstā inventāra iegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
SKUS 2014/30M „Ksenona lampu moduļu iegāde” Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
SKUS 2014/22M Trauku un galda piederumu iegāde. Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies