SKUS 2014/36M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
2014.gada finanšu pārskata revīzija un zvērināta revidenta pakalpojums.
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies