SKUS 2014/16M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Optisko kabeļu instalācija
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies

Rezultāti