SKUS 2014/06M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
LOR pieres lampu piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies

Rezultāti

Lēmums:
Līgumi: