Radioloģija

Nozare, kas pēta slimības un disfunkcijas izmantojot medicīnisko vizualizācijas tehniku.
Radioloģija: available services