Tiek uzsākta Slimnīcas pacientu, kuri nav savlaicīgi norēķinājušies par saņemto pakalpojumu, apziņošana. 

7. Augusts

Informējam, ka trešdien, 7. augustā, uzsākām Slimnīcas pacientu, kuri nav savlaicīgi norēķinājušies par saņemto pakalpojumu, apziņošanu. 

Lai veicinātu sadarbību ar pacientiem un vienotos par apmaksas kārtību, sniegtu informāciju par, iespējams, nepaņemtu rēķinu, informētu par to, ka apdrošinātājs nav sedzis ārstēšanas izmaksas un citiem rēķina neapmaksāšanas iemesliem, izsūtām atgādinājuma īsziņu par līdz šī gada 31. maijam neapmaksātajiem rēķiniem.

Ja ir radušies jautājumi saistībā ar saņemtajām īsziņām par parādu, lūdzam pacientus tos uzdot rakstiski e-pastā info@stradini.lv; stradini@stradini.lv.

Lai pacients atkārtoti saņemtu rēķinu, jāsazinās ar nodaļu, kas uz pacienta e-pastu drīkst nosūtīt rēķinu kriptētā formā. Rēķinus iespējams sūtīt tikai uz e-pastu, ko pacients norādījis saziņai medicīniskajā dokumentācijā vai pašrocīgi (vai ar drošu elektronisko parakstu) parakstītā iesniegumā. Šādi ierobežojumi noteikti, lai aizsargātu pacientu datus atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām, jo, sazinoties telefoniski, nav iespējams pārbaudīt pacienta identitāti.

Īsziņā informējam, ka esam uzsākuši sadarbību ar A/S Kredītinformācijas birojs, taču tā tiks realizēta Kredītinformācijas biroju likumā noteiktajā kārtībā. Šī informācija nav draudi, bet informatīva norāde un aicinājums risināt radušos situāciju.

Ņemot vērā, ka informācija tiek sūtīta uz pacienta vēsturē norādīto kontakttālruni, ja neesat īsziņas adresāts, lūdzam šo informāciju nosūtīt uz e-pastu stradini@stradini.lv un telefona numurs no sistēmas tiks dzēsts.