Slimnīca virzās uz A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu

14. Novembris

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, turpinot konkursa procedūru ar sarunām par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu, ir nosūtījusi aicinājumu deviņiem iepirkuma procedūras pirmā posmā izvēlētajiem pretendentiem sagatavot un iesniegt Tehniskos un Finanšu piedāvājumus, lai sarunu procedūras ietvaros izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un ar tā iesniedzēju slēgtu līgumu par būvdarbu veikšanu.


Jau vēstījām, ka 1. novembrī  Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) iepirkuma konkursa procedūrā ar sarunām izvēlējās kandidātus, ar kuriem turpināt sarunas par labāko piedāvājumu ēkas izbūvei 2. posmā. Par iespēju būvēt slimnīcas jaunā korpusa otro kārtu sacentīsies deviņi kandidāti, kuri iesniedza pieteikumus un tika atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām – piecas sabiedrības ar ierobežotu atbildību – “ARČERS", “MERKS”, “MONUM”, “SKONTO BŪVE” un “VELVE”, divas pilnsabiedrības – “LNK INDUSTRIES GROUP”, “RERE Būve 1”, kā arī akciju sabiedrība “UPB” un personu apvienība “BBA, PMK un TILTS”.


Šī gada sākumā slimnīca noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda lielā projekta “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” īstenošanu laika posmā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projektu, kura kopējās izmaksas tika plānotas 91 068 678 EUR apmērā, 85 % apmērā līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds un tas veicinās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” sasniegšanu.