Slimnīca izvēlējusies deviņus kandidātus konkursam par A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanu

4. Novembris

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) iepirkuma konkursa procedūrā ar sarunām izvēlējās kandidātus, ar kuriem tiks turpinātas sarunas par labāko piedāvājumu ēkas izbūvei 2. posmā. Par iespēju būvēt slimnīcas jaunā korpusa otro kārtu sacentīsies deviņi kandidāti, kuri iesniedza pieteikumus un tika atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām – piecas sabiedrības ar ierobežotu atbildību – “ARČERS", “MERKS”, “MONUM”, “SKONTO BŪVE” un “VELVE”, divas pilnsabiedrības – “LNK INDUSTRIES GROUP”, “RERE Būve 1”, kā arī akciju sabiedrība “UPB” un personu apvienība “BBA, PMK un TILTS”.

Atgādinām, ka 2019. gada 11. aprīlī A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanai slimnīca izsludināja konkursa procedūras ar sarunām 1. posmu – kandidātu atlasi. Š.g. 28. maijā slimnīca saņēma deviņu kandidātu pieteikumus, kurus izvērtēja gan slimnīcas Iepirkumu komisija, gan Iepirkumu uzraudzības biroja speciālisti. Konkursa otrajā posmā slimnīca no pretendentiem sagaida finanšu un tehniskos piedāvājumus. Iepirkuma otrais posms tiks izziņots pēc 10 dienu nogaidīšanas perioda beigām.

2018. gadā slimnīca sagatavoja lielā projekta pieteikumu par jaunās A2 ēkas attīstību, ko izvērtēja un 1. decembrī apstiprināja Eiropas Komisija. Projekta apstiprināšanu īpaši atzīmēja Eiropas Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu, norādot, ka “šis projekts atspoguļo Kohēzijas politiku tās labākajā izpausmes formā, sniedzot ļoti konkrētu ieguldījumu Eiropas iedzīvotāju veselības aprūpes un labklājības uzlabošanā”.

Šī gada sākumā slimnīca noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda lielā projekta “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” īstenošanu laika posmā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projektu, kura kopējās izmaksas tika plānotas 91 068 678 EUR apmērā, 85 % apmērā līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds un tas veicinās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” sasniegšanu.

Jaunā korpusa būvniecības 1. kārta tika nodota ekspluatācijā 2017. gada 30. martā, projekta pilnā funkcionalitāte sasniegta 2018. gada 30. jūnijā, un tajā jau vairāk nekā gadu ārstējas Gastroenteroloģijas, Nefroloģijas, Endokrinoloģijas, Uroloģijas, Otorinolaringoloģijas, Endoskopijas nodaļu pacienti, ka arī atrodas Poliklīnika, Diagnostiskās radioloģijas institūts, Dienas stacionārs un Apvienotā laboratorija.

 

LogoERAF_0.png