SKUS 2014/20M

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Philips rentgendiagnostikas iekārtas OmniDiagnost Eleva XTV kameras piegāde un nomaiņa.
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies