PSKUS 2020/23

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Slimnīcas teritorijas labiekārtošanas darbi
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Zanda Brante

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti