Atalgojuma principi

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) publisko informāciju par Slimnīcas darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem, piemaksām un sociālajām garantijām, kā arī informāciju par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Slimnīcai ir svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu gan ārstniecības un veselības aprūpes, gan ne ārstniecības personālam, lai motivētu darbiniekus un kopumā nodrošinātu efektīvu Slimnīcas darbību, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus pilna apjoma medicīniskās palīdzības jomā.

Slimnīcas darbinieku atlīdzības sistēma sastāv no:

  • laika algas sistēmas - mēnešalga vai samaksa par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;
  • akorda algas, pēc paveiktā darba apjoma atbilstoši darba samaksas aprēķinu metodikai;
  • piemaksām un sociālajām garantijām.

Vidējais atalgojums un slodžu skaits Slimnīcā 2020. gada pirmajā pusgadā


Nr.p.k.

Amatu grupa

Slodžu skaits - kopā

Mēnešalgas diapazons (no - līdz)

Vidējais atalgojums mēn. EUR (bruto)

Mēneša pamatalga

Piemaksas un prēmijas

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

1

Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti (bez rezidentiem), kopā

468

1150 - 5150

2 997

2 679

317

2

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā

877

723 - 3200

1 475

1 238

237

3

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas: māsu palīgi, zobārsta asistenti, kopā

213

629

872

694

178

4

Administrācija kopā (bez Valdes un Padomes)

59

820 - 3100

1 597

1 579

18

5

Saimnieciskais personāls, ārstniecības un aprūpes procesu atbalsta personāls (t.sk. sanitāri) kopā

871

450 - 3690

914

828

86

6

Padomes priekšsēdētājs

1

3 000

3 000

3 000

-

7

Padomes loceklis

2

2 700

2 700

2 700

-

8

Valdes priekšsēdētājs

1

8 000

8 000

8 000

-

9

Valdes loceklis

3

4 595

4 595

4 595

-


Atalgojuma politikas principi