Aktualitātes par A korpusa 2. kārtas būvniecību

12. Aprīlis

Lai īstenotu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa 2.kārtas attīstības projektu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros un saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk  - Slimnīca) ir izstrādājusi lielā projekta pieteikumu un 2019. gada 28. janvārī  Slimnīca ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/17/I/013.

Šobrīd lielā projekta ietvaros ir izstrādāts būvprojekts “”Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpuss”. 2.kārtas būvdarbi”, ieskaitot darbu organizācijas un ekonomiskās sadaļas, izpildāmo būvdarbu apjomu saraksti ar precizētiem būvniecības laikā pretendentam izpildei nododamo darbu veidiem un apjomiem, kas ietver noteikta medicīnas tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšanu un sistēmu izbūvi. Būvprojektā ietvertā informācija ir bijusi par pamatu iepirkuma komisijas lēmumam  - pārtraukt izsludināto konkursa procedūru ar sarunām Nr. PSKUS 2018/2 “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”  un uzsākt jaunu iepirkuma procedūru, precizējot iepirkuma nosacījumus.

11.04.2019. paziņojums par jauno konkursa procedūru ar sarunām “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37, ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un EIS tīmekļvietnē. Piedāvājumu iesniegšana – līdz 13.05.2019. plkst.14.00.

 

 

 

 LogoERAF.png