Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2019/133 Dozkalibratora piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Izbeigts
PSKUS 2019/132 Masas spektrometra Bruker DB Maldi Biotyper tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/113 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzturēšana, tīrīšana un apkalpošana Atklāts konkurss Pārtraukts
PSKUS 2019/134 Liftu un pacēlāju tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumu sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/137 Krūts audu espanderu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/112 Ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmas piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/144 PET CT (pozitronu emisijas tomogrāfija/datortomogrāfija izmeklējums nediferencētas sepses gadījumā Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2019/136 Inventārs apmācību nodrošināšanai Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2019/131 Lāzeru piegāde (oftamoloģijas) Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/89 Elastogrāfijas iekārtas piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/125 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde Atklāts konkurss Pārtraukts
Nr. PSKUS 2019/119 Sirds un plaušu atbalsta sistēmu (sirds kartēšanas sistēma) piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies