Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/44 Individuālo siltummezglu pārbūve un rekonstrukcija Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/66 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2020/73 Endobase sistēmas uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/60 21.korpusa jumta seguma un konstrukciju pastiprināšanas būvdarbu veikšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/64 Endobase sistēmas uzturēšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/65 Pacientu uzlīmju un aproču iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/42 PVC un koka logu, PVC durvju remonta darbu pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/36 Vispārīgā vienošanās būvdarbu veikšana slimnīcas telpu atjaunošanai Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/61 Etilēna oksīda gāzes piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/49 Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu materiālu piegāde Atklāts konkurss Izbeigts
PSKUS 2020/53 Žalūziju izgatavošanas un piegādes pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/51 Operāciju kalendāra papildu izstrādes darbi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs