Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2019/107 Reaģenti plūsmas citometram Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2019/109 EHO ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/106 Getinge, Hawo, KCI, Lojer, Johnson&Johnson un Smiths ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2019/105 Gamma detektora limfmezgliem piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Izbeigts
PKUS 2019/70 Magnētiskās rezonanses iekārtas piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/83 Pacientu vitālo funkciju monitoru piederumu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/84 Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2019/97 Reaģenti plūsmas citometram Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Izbeigts
PSKUS 2019/92 Trombelastogrāfa piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/87 Invazīvās kardioloģijas ārstniecības līdzekļu piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies
PSKUS 2019/94 Medicīniskā inventāra piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2019/71 Rentgeniekārtas piegāde Atklāts konkurss Noslēdzies