Iepirkumi

ID Nosaukums Veids Termiņš Statuss
PSKUS 2020/113 Asins gāzu analizatoru piegāde Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/103 Rigīdās optikas instrumentu piegāde Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/92 Teritorijas braucamās daļas un ietvju seguma izveide un atjaunošana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/90 Ventilācijas sistēmu pārbūve un aukstumiekārtu nomaiņa un uzstādīšana Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/100 Plaisu monitoringa pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/96 IT rezerves daļu iepirkums Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Aktīvs
PSKUS 2020/91 Finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/63 Iekštelpu pārbūves projektēšana Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/46 Būvprojekta ekspertīzes pakalpojuma sniegšana Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā. Noslēdzies
PSKUS 2020/78 Jaundzimušo skrīninga laboratoriskie izmeklējumi, autopsijas un morfoloģiskie izmeklējumi Sarunu procedūra Noslēdzies
PSKUS 2020/85 15.korpusa jumta seguma niomaiņas un dzegas pastiprināšanas būvdarbu pakalpojumu sniegšana Atklāts konkurss Aktīvs
PSKUS 2020/80 Laboratorijas testu iegāde Atklāts konkurss Pārtraukts