Videonistagmogrāfija

Nistagms ir patvaļīgas acs ābolu kustības. Nistagmogrāfija ir izmeklējums, kurā reģistrē nistagmu, tā pakāpi. Izmeklējums veicams visiem pacientiem, kuriem ir sūdzības par reiboņiem.

Fakti par procedūru

Izmeklējuma laikā uz acīm tiks uzliktas speciālas brilles, kurās ir iemontēta kamera, kas reģistrē acs ābolu kustību.