Tiek veiksmīgi realizēts projekts “Zināšanu pārnese izmantojot digitālos risinājumus un profesionālo sadarbību COVID 19 pandēmijas laikā un pēc tam"

12. Oktobris

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts sadarbībā ar Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtu veiksmīgi turpina realizēt projektu “Zināšanu pārnese izmantojot digitālos risinājumus un profesionālo sadarbību COVID 19 pandēmijas laikā un pēc tam”. Projekta vadītājs un eksperts ir profesors Uga Dumpis.

12.-13.oktobrī projekta ietvaros norisināsies tiešsaistes seminārs, kurus atklās profesors Uga Dumpis. Seminārā piedalīsies infektoloģe Aija Vilde, PSKUS vecākā infekciju kontroles māsa Elīna Languša, Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Valērijs Ratobiļskis, ārste Katrīna Rutka, fizioterapeite Ilze Valaine, kā arī Moldovas Neatliekamās palīdzības institūta pārstāvji.   

Kopumā projektā ir ieplānotas četras  aktivitātes – pieredzes apmaiņa, tiešsaistes semināri, mājas lapas dizaina izveide un lapas izstrāde, kā arī video materiālu sagatavošana. Projekta rezultātā būs izstrādāta un produkcijas vidē uzlikta mājas lapa.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Neatliekamās palīdzības institūtam, nodrošinot informācijas aprites sistēmas uzlabošanu un ieviešanu, lai nodrošinātu ātru, efektīvu un vienotas informācijas pieejamību profesionāļiem par COVID 19 aktualitātēm. Projekta mērķa grupa ir Moldovas Neatliekamās palīdzības institūta (NPI) Neatliekamās palīdzības dienesta (120 darbinieki), Intensīvas terapijas (170 darbinieki) un Aprūpes darbinieki (480 darbinieki).

Projekts tiek īstenots Ārlietu ministrijas uzraudzītā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros.

169776__5d5fa7cb017b9.jpg.jpg