SKUS 2013/13

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Anestēzijas iekārtas DEMO MAQUET FLOW-i C20 piegāde.
Iepirkuma veids:
Sarunu procedūra
Iesniegt līdz:
Noslēdzies