SKUS 2013/10

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Getinge, KCI, Lojer, Johnson@Johnson ražoto iekārtu korektīvā un profilaktiskā tehniskā apkope, rezerves daļu piegāde un nomaiņa, atbilstoši ražotāju prasībām uz 24 mēnešiem.
Iepirkuma veids:
Sarunu procedūra
Iesniegt līdz:
Noslēdzies