SKUS 2013/06

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Stocker S3, SORIN GROUP Gmbh, ražoto mākslīgās asinsrites iekārtu tehnisko apkopju veikšana, atbilstoši ražotāja prasībām ar rezerves daļu piegādi un nomaiņu.
Iepirkuma veids:
Sarunu procedūra
Iesniegt līdz:
Noslēdzies