Sekmīgi noslēgts projekts par multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanu Latvijas reģionālajās slimnīcās

3. Februāris

3. februārī Paulas Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Projektu vadības nodaļa saņēmusi atzinumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par noslēguma pārskata specifisko nosacījumu izpildi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta projektam.

Lai gan projekta „Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās" praktiskā daļa noslēdzās jau pērnā gada aprīlī, saņemtais atzinums PSKUS ļaus saņemt atlikušo finansējuma daļu aptuveni 19 tūkstošu eiro apmērā. PSKUS joprojām jāpilda projekta saistības, lietojot iegādātas iekārtas un uzturot tās darba kārtībā.

eez_dalibnieki_oslo.jpg

Projekta komanda vizītē Oslo 

Projekta mērķis bija veicināt laboratorijas un infekciju kontroles personāla sadarbību katrā no slimnīcām un savstarpēji starp slimnīcām, lai samazinātu slimnīcā iegūto infekciju gadījumu skaitu un veiktu efektīvus pasākumus esošo infekciju ierobežošanai un ārstēšanai.

Projekta laikā izveidojās veiksmīga sadarbība starp lielākajām Latvijas slimnīcām - Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu, Liepājas reģionālo slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Vidzemes slimnīcu un Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu.

Projekta noslēguma seminārā, kurā piedalījās visu iesaistīto slimnīcu pārstāvji, tika secināts, ka projekta mērķis ir pilnībā sasniegts un visi projekta dalībnieki ir apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem. Visās slimnīcās ir izveidotas infekciju kontroles komandas, kuras uzrauga higiēnas pasākumu ieviešanu slimnīcās, veic nepieciešamos pasākumus infekciju ierobežošanai, kā arī veic nepieciešamās analīzes un apkopo iegūtos datus par katru infekciju gadījumu.

norway_grants.jpg