PSKUS 2020/48

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Ugunsaizsardzības dūmu un karstumu aizkara nomaiņa A korpusā 1.blokā
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Diāna Belozerova

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
iepirkuma dokumentācija pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379.