PSKUS 2020/34

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Liftu un pacēlāju atjaunošanas pakalpojuma sniegšana
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Iesniegt līdz:
Noslēdzies
Par nolikumu

Zanda Brante

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Atklāta konkursa dokumentācija pieeja pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379

Objektu apskates plānotas 2020.gada 23.martā plkst.10:00 un 2020.gada 24.martā plkst.10:00.
Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas apseko objektu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 2.aprīlim.
Objektu apsekošanas neveikušo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājuma vērtēšanas procesā.