PSKUS 2019/84

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde
Iepirkuma veids:
Atklāts konkurss
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Inguna Muižniece

  • 67069719

Iepirkuma dokumenti

Tehniskā specifikācija:
Papildus informācija:
2019.gada 25.jūlijā Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) ir saņemts UAB “Litfarma” iesniegums par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotā atklātā konkursa “Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde”, ID Nr. PSKUS 2019/84 (turpmāk – iepirkums) nolikumu.
Informējam, ka iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme valsts elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) nenotiks 2019.gada 1.augustā plkst. 10:00.
Papildus informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumā netiek mainīts.
Piedāvājumus iepirkumā var iesniegt valsts elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) līdz 2019.gada 1.augustam plkst. 10:00.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 26.augustā.