PSKUS 2019/48

Iepirkuma detaļas

Aktīvs
Pacientu uzlīmju un aproču piegāde
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Aktīvs
Par nolikumu

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas centrs

  • 67069280

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Visa iepirkuma dokumentācija ir pieejama pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv.