PSKUS 2019/121

Iepirkuma detaļas

Noslēdzies
Lifta atjaunošana un izbūve
Iepirkuma veids:
Iepirkums PIL 9.pantā noteiktā kārtībā.
Iesniegt līdz:
Noslēdzies
Par nolikumu

Zanda Brante

  • 67069736

Iepirkuma dokumenti

Papildus informācija:
Iepirkuma dokumentācija pieejama pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta, kurās tiks veikti iepirkuma priekšmetā norādītie darbi, apsekošana. Pasūtītājs rīkos ieinteresēto pretendentu sanāksmi – 2019.gada 11.septembrī plkst. 11:00 un 2019.gada 13.septembrī plkst.11.00.
Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas apsekošanu saskaņo ar nolikuma 8.2.punktā norādīto kontaktpersonu, un apseko objektu darba dienās ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.septembrim.
Apsekošanu neveikušo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājuma vērtēšanas procesā.

Rezultāti

Lēmums: