Marina Šarkele

Šarkele

Specializācijas

Anestezioloģija dzemdniecībā
Anestezioloģija vispārējā ķirurģijā, ginekoloģijā, neiroķirurģijā
Pedagoģisks darbs Rīgas Stradiņa universitātē Anestezioloģijas un Reanimatoloģijas katedra
Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra

Izglītība un kvalifikācija

2010.- 2015.gads - rezidentūra RSU Anesteziologa Reanimatologa specialitātē
2014. - 2016.gads - doktorantūra Medicīnā

Dalība organizācijās

Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas biedrs
Eiropas Anesteziologu asociācijas biedrs